Het logo van het Oranje Comite Het Wapen van Andijk
Mocht u onze Stichting een warm hart toedragen, dan kunt u uw bijdrage storten op Rabobank,
rekeningnummer 302455884 t.n.v "Stichting Viering Nationale Feestdagen Andijk" te Andijk.
Stichting Viering Nationale Feestdagen Andijk (T. Vis).